• Kolekcjonerskie domki dla lalek
  • Kolekcjonerskie domki dla lalek
  • Kolekcjonerskie domki dla lalek
  • Kolekcjonerskie domki dla lalek

 

 

Regulamin

I. Informacje podstawowe

 

Właścicielem strony internetowej www.miniaturki.net jest firma DUO Sp. z o.o. zwana dalej „Firmą”.
NIP: 5311687496.

Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową zarówno wyprodukowanych przez siebie towarów jak i produktów innych producentów za pośrednictwem Internetu.

Telefon: 604 404 834, 605 135 400, adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Preferowany czas kontaktu: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

 

II. Składanie i realizacja zamówień

 

1) Zamówienie może złożyć:

a) osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat (dalej Zamawiający/Klient)

b) każda osoba prawna (dalej Zamawiający/Klient)

c) spółki w organizacji (dalej Zamawiający/Klient)

2) Zamawiający może składać zamówienia 24h na dobę 7 dni w tygodniu.

3) Zamówienia przyjmowane są do realizacji od poniedziałku do piątku, w godzinach 9-17.

4) Zamówienia są kompletowane w jedno zbiorcze zamówienie którego minimalna wartość
wynosi 450,00 zł.

5) Jeżeli w danym miesiącu wszystkie zamówienia osiągną razem wartość minimalną, wówczas są realizowane każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca.

6) W przypadku gdy minimalna wartość zamówienia (pkt.4) nie zostanie osiągnięta, zamówienie/zamówienia przesuwają się na następny miesiąc.

7) Aby dokonać zamówienia należy wypełnić pobrany ze strony Formularz zamówienia i wysłać go adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

8) Po złożeniu zamówienia Klient zobowiązany jest czekać na e-mail zwrotny informujący o dostępnością produktu i przewidywanym czasie realizacji zamówienia.

9) Gdy e-mail zwrotny potwierdza dostępność produktu /produktów i Klient akceptuje czas realizacji zamówionego towaru należy wpłacić zaliczkę w wysokości 50 % swojego zamówienia na konto
95 1300 0000 2214 3100 5258 0001.

10) Pozostałą kwotę Klient zobowiązany jest wpłacić bezpośrednio przed wysyłką towaru na podany przez siebie adres.

11) O wysyłce towaru Klient zostanie poinformowany poprzez e-mail.

12) Jeśli z jakichś przyczyn Firma nie będzie w stanie zrealizować zamówienia wpłacona zaliczka zostanie w całości zwrócona na podane przez Klienta konto.

13) Jeżeli jednak po otrzymaniu od Firmy informacji o dostępności produktu/produktów Klient zmieni zdanie i wycofa się ze złożonego zamówienia wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

14) Zaliczki należy dokonać niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia przez Firmę.

15) Płatności za zamówienia Firma przyjmuje tylko i wyłącznie przelewem.

16) Zamawiający/Klient wypełnia formularz zamówienia i wskazuje na:

a) numer artykułu

b) nazwę artykułu

c) zamawianą ilość

d) cenę jednostkową artykułu

e) adres, na jaki ma być dostarczony zakupiony towar

f) sposób dostawy

17) Zamówione towary, które będą dostępne „od ręki” zostaną wysłane do Zamawiającego:

a) w ciągu 2 dni roboczych przesyłką kurierską

b) w ciągu 2 dni roboczych za pośrednictwem Poczty Polskiej

18) Koszty przesyłki:

a) Kurier (według cennika z platformy wysyłkowej Sendit.pl z dnia 13.11.2012)

przesyłka do 30 kg - 16,47 zł

przesyłka do 50 kg - 50,79 zł

b) Poczta Polska (według cennika Poczty Polskiej z dnia 15.01.2013)

przesyłka ekonomiczna:

                                   do 1 kg - 9,50 zł

                                   1-2 kg - 11,50 zł

                                   2-5 kg  - 13,00 zł

przesyłka priorytetowa:

                                   do 1 kg -11,00 zł

                                   1-2 kg - 13,00 zł

                                   2-5 kg - 14,50 zł

19) Koszt dostawy może ulec zwiększeniu w przypadku produktów o niestandardowych gabarytach.

20) Koszty dostawy poza terytorium Polski ustalane są indywidualnie w zależności od:

a)wielości zamówienia

b)wagi zamówienia

c)miejsca docelowego

W celu określenia kosztów dostawy poza terytorium Polski należy wysłać zapytanie na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

21) Koszt dostawy pokrywa Zamawiający.

22) Firma nie jest płatnikiem VAT’u. Ceny podane na stronie www.miniaturki.net wyrażone są w złotych i nie zawierają podatku VAT.

23) Sprzedaż produktów realizowana jest w cenie obowiązującej w chwili złożenia zamówienia. Aktualne ceny podane są w cenniku.

24) Firma zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie. Firma zastrzega sobie także prawo do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienia, o którym mowa powyżej nie mają wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

25) Promocje nie łączą się, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

26) Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie lub niedokładnie podanego przez Klienta adresu dostawy. Firma DUO Sp. z o.o. nie jest firmą kurierską ani pocztową, dlatego nie ponosi odpowiedzialności za świadczone usługi przez takie firmy.

27) Do każdej wysyłki dołączony jest dowód zakupu w formie rachunku.

28) W przypadku rezygnacji z zamówienia, zwrot należności nastąpi w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta. Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany.

29) Zmian w zamówieniu można dokonać kontaktując za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub bezpośrednio przez formularz kontaktowy na stronie internetowej podany w zakładce Kontakt.

30) Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia ze względu na brak danego artykułu, zamówienie może zostać anulowane w całości bądź jedynie w pozycji, która prowadzi do wydłużenia czasu dostawy.

31) Złożenie zamówienia jest prawnie wiążącą umową sprzedaży zawieraną pomiędzy firmą DUO Sp. z o.o. a Zamawiającym.

 

III. Zwroty i reklamacje

 

1) Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru - rachunek.

2) Zamawiający zgłasza reklamację drogą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 7 dni od momentu otrzymania zamówienia. W tytule maila należy wpisać „reklamacja” i podać numery artykułów, imię, nazwisko i adres, na który zostało wysłane zamówienie.

3) Do maila należy dołączyć zdjęcie przedstawiające wadę produktu.

4) Reklamacje przesyłane są bezpośrednio do producenta. Jeśli producent uzna wadę produktu, wówczas powiadomi Firmę o sposobie dalszego postępowania.

5) Zamawiający zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji drogą elektroniczną.

6) Reklamacji podlegają:

a) Towary posiadające wady ukryte powstałe z winy producenta

b) Towary uszkodzone mechanicznie w czasie transportu (Zamawiający jest  zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w obecności kuriera, w szczególności gdy są widoczne uszkodzenia opakowania. Należy sporządzić z kurierem protokół uszkodzenia przesyłki!) Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie po dostarczeniu protokołu reklamacyjnego.

c) Towary niezgodne z zamówieniem.

7) Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z powodu niewłaściwego użytkowania produktu.

8) Zamawiający zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

9) Zwracany produkt musi być w oryginalnym opakowaniu, wraz z rachunkiem, nie może być uszkodzony, powinien być kompletny i odesłany na adres:

DUO Sp. z o.o., Kosewko, ul. Słowiańska 60, 05-180 Pomiechówek

10) Klient odsyła produkt na swój koszt

11) Firma gwarantuje zwrot kwoty zamówionego towaru lub wymianę produktu na życzenie Klienta.

12) Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 21 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub 30 dni roboczych przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

 

IV. Dane osobowe

 

1) Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest DUO Sp. z o.o.

2) Dane osobowe podane przez Zamawiającego na stronie www.miniaturki.net są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz w celach marketingowo-promocyjnych, zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

3) Zamawiający otrzymuje drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowym od Firmy jeśli nie wyrazi sprzeciwu drogą mailową.

4) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny aczkolwiek niezbędny dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.

5) Firma zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia funkcjonowania strony oraz prawo do innych przerw w dostępie do strony, spowodowanych w szczególności koniecznością konserwacji lub naprawy.


V. Postanowienia końcowe

 

1) Rozbieżności wynikające z osobistych ustawień komputera Zamawiającego nie stanowią podstawy do reklamacji i zwrotu.

2) Prezentowanie produktów na stronie www.miniaturki.net nie oznacza jednoznacznie dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

3) Firma nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4) Zespół Firmy dokłada należytej staranności aby opisy i zdjęcia produktów umieszczonych na stronie były zgodne z rzeczywistością a jakość obsługi na jak najwyższym poziomie.

5) Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Firmę są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione lub zastrzeżone.

6) Regulamin obowiązuje od dnia 10.11.2012 roku. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.miniaturki.net

7) Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Data publikacji na stronie jest równoznaczna z datą wprowadzenia zmian.

8) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na warunki zapisane w powyższym Regulaminie.

9) Powyższy Regulamin nie dotyczy sprzedaży hurtowej. Informacje dotyczące warunków handlowych sprzedaży hurtowej można uzyskać pisząc na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Copyright © 2012 by DUO. Wszelkie prawa zastrzeżone.